Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand  Услуге
КориснициExpand  Корисници
КонтактExpand  Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3

Преглед јавних набавки по данима.
Водовод    
Објављено: 14-05-2019 14:16  Аутор: komercijala

Измењено:  14-05-2019 14:17  Аутор: komercijala

ЈН 51/19  (1.2.76)  Вршење  стручног надзора при изради елабората и ревизија пројекта примењених геолошких истраживања за извориште "Непричава"Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{14-05-2019 14:16}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 14-05-2019 14:03  Аутор: komercijala

Измењено:  14-05-2019 14:04  Аутор: komercijala

ЈН 50/19  (1.2.74)  Програм истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за извориште ""Непричава"Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{14-05-2019 14:03}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Комуналне Делатности    
Објављено: 09-05-2019 14:34  Аутор: komercijala

Измењено:  09-05-2019 14:36  Аутор: komercijala

ЈН 58/19 (1.1.60) Куповина бетонских ђубријераОвде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{09-05-2019 14:34}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 09-05-2019 14:17  Аутор: komercijala

Измењено:  09-05-2019 14:17  Аутор: komercijala

ЈН 44/19 (1.2.48) Колективно осигурање запослених од последица несрећног случајаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{09-05-2019 14:17}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 09-05-2019 14:05  Аутор: komercijala

Измењено:  09-05-2019 14:06  Аутор: komercijala

ЈН 45/19 (1.2.49) Колективно осигурање живота запослених у случају смртиОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{09-05-2019 14:05}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 07-05-2019 08:12  Аутор: komercijala

Измењено:  20-05-2019 12:07  Аутор: komercijala
ЈН 59/19 (1.1.30) Куповина лабораторијских апарата, обликована у пет партија и то:
ПАРТИЈА 1: КУПОВИНА СПЕКТРОФОТОМЕТРА 
ПАРТИЈА 2:  КУПОВИНА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ГРЕЈНОГ ТЕЛА СА МАНУЕЛНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ
ПАРТИЈА 3: КУПОВИНА pH-ЕЛЕКТРОДА
ПАРТИЈА 4: КУПОВИНА ГРЕЈАЧА ЗА ДЕСТИЛАТОРЕ
ПАРТИЈА 5: КУПОВИНА ФРИЖИДЕРА
 


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{07-05-2019 08:12}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора за партију 1.
{20-05-2019 11:31}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора за партију 5. 
{20-05-2019 11:43}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка за партије 2, 3 и 4.
{20-05-2019 11:56}
Овде можете преузети обавештење о обустави поступка за партије 2,3 и 4.
{20-05-2019 12:07}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Комуналне Делатности    
Објављено: 03-05-2019 09:58  Аутор: komercijala

Измењено:  03-05-2019 09:58  Аутор: komercijala

ЈН 64/19 (1.1.5) Куповина мањих пољопривредних машина и опремеОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{03-05-2019 09:58}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 25-04-2019 13:26  Аутор: komercijala

Измењено:  16-05-2019 08:13  Аутор: komercijala

ЈН 62/19 (1.1.1) Куповина камених агрегата за зидарске радовеОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{25-04-2019 13:26}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка за партију 1.
Овде можете преузети одлуку о додели уговора за партију 2.

 

{16-05-2019 08:13}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 25-04-2019 12:30  Аутор: komercijala

Измењено:  20-05-2019 10:41  Аутор: komercijala

ЈН 57/19 (1.2.36) Контрола противпожарних апарата и хидранатаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{25-04-2019 12:30}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума.
{20-05-2019 10:41}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 24-04-2019 08:46  Аутор: komercijala

Измењено:  20-05-2019 14:16  Аутор: komercijala

ЈН 46/19 (1.2.47) Осигурање одговорности из делатностиОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{24-04-2019 08:46}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{08-05-2019 14:49}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{20-05-2019 14:16}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 24-04-2019 08:33  Аутор: komercijala

Измењено:  20-05-2019 14:06  Аутор: komercijala

ЈН 48/19 (1.2.46) Осигурање имовинеОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{24-04-2019 08:33}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{08-05-2019 14:45}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{20-05-2019 14:06}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 19-04-2019 14:11  Аутор: komercijala

Измењено:  19-04-2019 14:13  Аутор: komercijala

ЈН 42/19 (1.2.10) Сервисирање канал џета МороОвде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{19-04-2019 14:11}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 19-04-2019 13:42  Аутор: komercijala

Измењено:  19-04-2019 13:43  Аутор: komercijala
ЈН 41/19 (1.2.8) Сервисирање чистилице Шмит


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{19-04-2019 13:42}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Комуналне Делатности    
Објављено: 16-04-2019 09:46  Аутор: komercijala

Измењено:  17-05-2019 09:33  Аутор: komercijala

ЈН 53/19 (1.1.85) Куповина опреме за одржавање градских фонтанаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{16-04-2019 09:46}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
{18-04-2019 13:33}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{17-05-2019 09:33}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Комуналне Делатности    
Објављено: 15-04-2019 14:01  Аутор: komercijala

Измењено:  13-05-2019 14:10  Аутор: komercijala

ЈН 55/19 (1.1.53) Куповина ливених страница клупаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{15-04-2019 14:01}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{30-04-2019 12:28}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{13-05-2019 14:10}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 15-04-2019 13:18  Аутор: komercijala

Измењено:  17-05-2019 13:58  Аутор: komercijala

ЈН 30/19  (1.1.41)  Куповина грађевинског материјалаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{15-04-2019 13:18}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{16-05-2019 10:32}
Овде можете преузети конкурсну документацију после друге измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 2.
{17-05-2019 13:57}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 12-04-2019 08:37  Аутор: komercijala

Измењено:  16-05-2019 08:04  Аутор: komercijala

ЈН 52/19 (1.1.84) Куповина мерног уређаја за мерење количине испуштених пречишћених отпадних водаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{12-04-2019 08:37}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка.
{16-05-2019 07:36}
Овде можете преузети обавештење о обустави поступка.
{16-05-2019 08:04}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 11-04-2019 11:42  Аутор: komercijala

Измењено:  09-05-2019 13:57  Аутор: komercijala
ЈН 49/19 (1.2.72) Сервисирање опреме за хлорисање и неутрализацију хлора на ППВ „Пештан" и ППВ „Непричава“ 


Овде можете преузети позив за достављање понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{11-04-2019 11:42}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума.
{24-04-2019 08:09}
Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму.
{09-05-2019 13:57}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 11-04-2019 08:44  Аутор: komercijala

Измењено:  10-05-2019 12:14  Аутор: komercijala
ЈН 39/19 (1.2.32) Контрола протипожарних аларма 


Овде можете преузети позив за достављање понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{11-04-2019 08:44}
Овде можете преузети одговор број један на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{15-04-2019 08:33}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{30-04-2019 14:31}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{10-05-2019 12:14}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 10-04-2019 14:48  Аутор: komercijala

Измењено:  10-05-2019 13:43  Аутор: komercijala
ЈН 37/19 (1.1.47) Куповина водоводних цеви 


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{10-04-2019 14:48}
Овде можете преузети одговор на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
{30-04-2019 08:13}
Овде можете преузети конкурсну документацију после друге измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.{10-05-2019 13:42}

 

{10-05-2019 13:43}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
 
12345678910...
Designed and Developed by Марко Вујановић