Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand  Услуге
КориснициExpand  Корисници
КонтактExpand  Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3

Преглед јавних набавки по данима.
Општи Послови    
Објављено: 18-10-2018 12:22  Аутор: komercijala

Измењено:  18-10-2018 12:23  Аутор: komercijala

ЈН 117/18 (1.2.98) Имплементација система менаџмента према захтевима стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 У РЈ Tехничка припрема, Транспорт и одржавање и Електро машинско одржавање  Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{18-10-2018 12:22}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 08-10-2018 13:56  Аутор: komercijala

Измењено:  18-10-2018 09:41  Аутор: komercijala

ЈН 127/18  (1.1.41)  Куповина лабораторијских апарата обликована у две партијеОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{08-10-2018 13:56}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{18-10-2018 09:41}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 05-10-2018 13:30  Аутор: komercijala

Измењено:  18-10-2018 12:07  Аутор: komercijala

ЈН 132/18 (1.2.24) Сервисирање лабораторијских апарата на ППВ "Пештан" и ППВ "Непричава"Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{05-10-2018 13:30}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора за партију 1.
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка за партију 2.
Овде можете преузети обавештење о обустави поступка за партију 2.
{18-10-2018 11:54}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 02-10-2018 10:54  Аутор: komercijala

Измењено:  02-10-2018 10:55  Аутор: komercijala

ЈН 131/18 (1.1.35) Куповина резервних делова за путничка возила "ЗАСТАВА"Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{02-10-2018 10:54}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 02-10-2018 10:13  Аутор: komercijala

Измењено:  18-10-2018 12:29  Аутор: komercijala

ЈН 130/18 (1.2.19) Ремонт грађевинске механизацијеОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{02-10-2018 10:13}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка.
{18-10-2018 12:29}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 02-10-2018 10:08  Аутор: komercijala

Измењено:  12-10-2018 07:30  Аутор: komercijala

ЈН 114/18  (1.1.22)  Куповина санитаријаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{02-10-2018 10:08}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за  подношење понуда.
{11-10-2018 08:38)
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 2.
{12-10-2018 07:29}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 01-10-2018 10:47  Аутор: komercijala

Измењено:  15-10-2018 07:49  Аутор: komercijala

ЈН 128/18 (1.1.45) Куповина посуђа за лабораторијеОвде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{01-10-2018 10:47}
Овде можете преузети одговор на постављено питање.
{02-10-2018 15:03}
Овде можете преузети одговор на постављено питање број 2.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{05-10-2018 15:04}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка јавне набавке.
{15-10-2018 07:49}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 28-09-2018 13:46  Аутор: komercijala

Измењено:  17-10-2018 12:34  Аутор: komercijala

ЈН 124/18 (1.1.28) Закуп легализованих софтвераОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{28-09-2018 13:46}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{17-10-2018 12:34}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 26-09-2018 08:34  Аутор: komercijala

Измењено:  08-10-2018 12:57  Аутор: komercijala

ЈН 123/18  (1.2.95)  Ревитализација бунара Б-13Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{26-09-2018 08:34}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{08-10-2018 12:57}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 20-09-2018 12:23  Аутор: komercijala

Измењено:  09-10-2018 14:49  Аутор: komercijala

ЈН 119/18 (1.2.96) Ревитализација бунара Бла- 4Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{20-09-2018 12:23}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{02-10-2018 09:08}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{09-10-2018 14:39}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 20-09-2018 11:40  Аутор: komercijala

Измењено:  09-10-2018 14:20  Аутор: komercijala

ЈН 121/18 (1.2.79) Ревитализација бунара Б-5Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{20-09-2018 11:40}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{02-10-2018 09:20}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{09-10-2018 14:20}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 20-09-2018 11:17  Аутор: komercijala

Измењено:  10-10-2018 10:59  Аутор: komercijala
ЈН 120/18 (1.2.97) Ревитализација бунара Б - 7/2


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{20-09-2018 11:17}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{02-10-2018 10:19}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{10-10-2018 10:59}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 13-09-2018 12:22  Аутор: komercijala

Измењено:  28-09-2018 09:44  Аутор: komercijala

ЈН 116/18 (1.2.19) Ремонт грађевинске механизацијеОвде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{13-09-2018 12:22}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{24-09-2018 09:50}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка.
Овде можете преузети обавештење о обустави поступка јавне набавке.{28-09-2018 09:43}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Зеленило    
Објављено: 23-08-2018 14:09  Аутор: komercijala

Измењено:  19-09-2018 14:24  Аутор: komercijala

ЈН 111/18  (1.1.79)  Куповина делова за одржавање МТД пољопривредних машинаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{23-08-2018 14:09}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{05-09-2018 09:04}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 2.
{06-09-2018 10:10}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{14-09-2018 07:30}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{19-09-2018 14:24}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 22-08-2018 11:59  Аутор: komercijala

Измењено:  21-09-2018 09:15  Аутор: komercijala

ЈН 110/18  (1.1.12)  Куповина штампаних образаца, флајера и налепницаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{22-08-2018 12:01}
Овде можете преузети конкурсну докуемнтацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{28-08-2018 10:19}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{06-09-2018 14:03}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{21-09-2018 09:15}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 20-08-2018 12:35  Аутор: komercijala

Измењено:  17-09-2018 14:56  Аутор: komercijala
ЈН 97/18 (1.2.25) Поправка лабораторијских апарата, обликована у три партије:
 
ПАРТИЈА 1: Поправка спектрофотометра UV/VIS „HACH“ DR 4000U
ПАРТИЈА 2: Поправка pH метра „HACH“ EC 30 
ПАРТИЈА 3: Поправка aутоклава „Tuttnauer“


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{20-08-2018 12:35}
Овде можете преузети одговор на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после порве измене.
{22-08-2018 08:13}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка за партију 1.
Овде можете преузети одлуку о додели уговора за партију 2.
Овде можете преузети одлуку о додели уговора за партију 3.
{05-09-2018 09:24}
Овде можете преузети обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију 1.
{11-09-2018 11:20}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за партију 2.
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за партију 3.
{17-09-2018 14:55}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 17-08-2018 08:54  Аутор: komercijala

Измењено:  19-09-2018 14:11  Аутор: komercijala

ЈН 113/18  (1.1.13)  Куповина уља и мазиваОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{17-08-2018 08:54}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{31-08-2018 11:15}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{19-09-2018 14:11}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 16-08-2018 12:06  Аутор: komercijala

Измењено:  10-09-2018 13:53  Аутор: komercijala

ЈН 109/18 (1.2.28) Сервисирање дуваљкиОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{16-08-2018 12:06}
Овде можете преузети одговор на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{24-08-2018 13:49}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{29-08-2018 13:41}
Овде можете преузети обавештење  о закљученом уговору.
{10-09-2018 13:53}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 16-08-2018 12:00  Аутор: komercijala

Измењено:  10-09-2018 09:22  Аутор: komercijala

ЈН 107/18 (1.2.27) Сервисирање дренажних и фекалних пумпиОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{16-08-2018 12:00}
Oвде можете преузети одлуку о додели уговора.
{29-08-2018 13:53}
Овде можете преузети обавештење о закључном уговору.
{10-09-2018 09:22}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 16-08-2018 08:27  Аутор: komercijala

Измењено:  10-09-2018 09:25  Аутор: komercijala

ЈН 108/18 (1.2.30) Сервисирање центрифугалних пумпних агрегатаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{16-08-2018 08:27}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{29-08-2018 14:07}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{10-09-2018 09:25}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
 
12345678910...
Designed and Developed by Марко Вујановић