Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand  Услуге
КориснициExpand  Корисници
КонтактExpand  Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3

Преглед јавних набавки по данима.
Водовод    
Објављено: 20-09-2018 12:23  Аутор: komercijala

Измењено:  20-09-2018 12:24  Аутор: komercijala

ЈН 119/18 (1.2.96) Ревитализација бунара Бла- 4Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{20-09-2018 12:23}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 20-09-2018 11:40  Аутор: komercijala

Измењено:  20-09-2018 11:41  Аутор: komercijala

ЈН 121/18 (1.2.79) Ревитализација бунара Б-5Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{20-09-2018 11:40}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 20-09-2018 11:17  Аутор: komercijala

Измењено:  20-09-2018 11:18  Аутор: komercijala
ЈН 120/18 (1.2.97) Ревитализација бунара Б - 7/2


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{20-09-2018 11:17}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 13-09-2018 12:22  Аутор: komercijala

Измењено:  24-09-2018 09:50  Аутор: komercijala

ЈН 116/18 (1.2.19) Ремонт грађевинске механизацијеОвде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{13-09-2018 12:22}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{24-09-2018 09:50}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Зеленило    
Објављено: 23-08-2018 14:09  Аутор: komercijala

Измењено:  19-09-2018 14:24  Аутор: komercijala

ЈН 111/18  (1.1.79)  Куповина делова за одржавање МТД пољопривредних машинаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{23-08-2018 14:09}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{05-09-2018 09:04}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 2.
{06-09-2018 10:10}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{14-09-2018 07:30}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{19-09-2018 14:24}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 22-08-2018 11:59  Аутор: komercijala

Измењено:  21-09-2018 09:15  Аутор: komercijala

ЈН 110/18  (1.1.12)  Куповина штампаних образаца, флајера и налепницаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{22-08-2018 12:01}
Овде можете преузети конкурсну докуемнтацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{28-08-2018 10:19}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{06-09-2018 14:03}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{21-09-2018 09:15}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 20-08-2018 12:35  Аутор: komercijala

Измењено:  17-09-2018 14:56  Аутор: komercijala
ЈН 97/18 (1.2.25) Поправка лабораторијских апарата, обликована у три партије:
 
ПАРТИЈА 1: Поправка спектрофотометра UV/VIS „HACH“ DR 4000U
ПАРТИЈА 2: Поправка pH метра „HACH“ EC 30 
ПАРТИЈА 3: Поправка aутоклава „Tuttnauer“


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{20-08-2018 12:35}
Овде можете преузети одговор на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после порве измене.
{22-08-2018 08:13}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка за партију 1.
Овде можете преузети одлуку о додели уговора за партију 2.
Овде можете преузети одлуку о додели уговора за партију 3.
{05-09-2018 09:24}
Овде можете преузети обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију 1.
{11-09-2018 11:20}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за партију 2.
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за партију 3.
{17-09-2018 14:55}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 17-08-2018 08:54  Аутор: komercijala

Измењено:  19-09-2018 14:11  Аутор: komercijala

ЈН 113/18  (1.1.13)  Куповина уља и мазиваОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{17-08-2018 08:54}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{31-08-2018 11:15}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{19-09-2018 14:11}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 16-08-2018 12:06  Аутор: komercijala

Измењено:  10-09-2018 13:53  Аутор: komercijala

ЈН 109/18 (1.2.28) Сервисирање дуваљкиОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{16-08-2018 12:06}
Овде можете преузети одговор на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{24-08-2018 13:49}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{29-08-2018 13:41}
Овде можете преузети обавештење  о закљученом уговору.
{10-09-2018 13:53}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 16-08-2018 12:00  Аутор: komercijala

Измењено:  10-09-2018 09:22  Аутор: komercijala

ЈН 107/18 (1.2.27) Сервисирање дренажних и фекалних пумпиОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{16-08-2018 12:00}
Oвде можете преузети одлуку о додели уговора.
{29-08-2018 13:53}
Овде можете преузети обавештење о закључном уговору.
{10-09-2018 09:22}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 16-08-2018 08:27  Аутор: komercijala

Измењено:  10-09-2018 09:25  Аутор: komercijala

ЈН 108/18 (1.2.30) Сервисирање центрифугалних пумпних агрегатаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{16-08-2018 08:27}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{29-08-2018 14:07}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{10-09-2018 09:25}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 13-08-2018 13:27  Аутор: komercijala

Измењено:  05-09-2018 08:58  Аутор: zoran

ЈН 106/18  (1.1.22)  Куповина потрошног материјала за електро службуОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{13-08-2018 13:27}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{15-08-2018 12:56}
Овде можете преузети одговор (појашњење) број 1.
Овде можете преузети конкурсну документацију после друге измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 2.
{21-08-2018 10:20}
Овде можете преузети одговор (појашњење) број 2.
Овде можете преузети конкурсну документацију после треће измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 3.
{23-08-2018 13:49}
Овде можете преузети конкурсну документацију после четврте измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 4. 
{24-08-2018 09:40}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{04-09-2018 13:31}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 08-08-2018 11:21  Аутор: komercijala

Измењено:  20-09-2018 10:44  Аутор: komercijala
ЈН 104/18 (1.2.94) Сервисирање утопних пумпних агрегата


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{08-08-2018 11:21}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума.
{20-09-2018 10:44}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 02-08-2018 10:12  Аутор: komercijala

Измењено:  24-09-2018 13:03  Аутор: komercijala

ЈН 103/18 (1.1.36) Куповина резервних делова за теретна возилаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{02-08-2018 10:12}
Овде можете преузети одговор 1 на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
{03-08-2018 14:17}
Овде можете преузети одговор 2 на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после друге измене.
{09-08-2018 10:30}
Овде можете преузети Одлуку о додели уговора за партију 1.
Овде можете преузети Одлуку о додели уговра за партију 2..
Овде можете преузети Одлуку о додели уговора за партију 3.
Овде можете преузети Одлуку о додели уговора за партију 4.
Овде можете преузети Одлуку о додели уговора за партију 5.
Овде можете преузети Одлуку о додели уговора за партију 6.
Овде можете преузети Одлуку о додели уговора за партију 7.
{07-09-2018 14:22}
Овде можете преузети Обавештење о закљученом уговору за партију 6.
Овде можете преузети Обавештење о закљученом уговору за партију 7.{21-09-2018 14:44}
Овде можете преузети Обавештење о закљученом уговору за партију 2.
Овде можете преузети Обавештење о закљученом уговору за партију 3.
Овде можете преузети Обавештење о закљученом уговору за партију 4.
Овде можете преузети Обавештење о закљученом уговору за партију 5.{24-09-2018 13:02}

 

{24-09-2018 13:03}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 31-07-2018 07:21  Аутор: komercijala

Измењено:  12-09-2018 14:17  Аутор: komercijala

ЈН 101/18 (1.1.69) Куповина потрошног машинског материјалаОвде можете да преузмете позив за подношење понуда.
Овде можете да преузмете конкурсну документацију.
{31-07-2018 07:21}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{07-08-2018 07:58}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{08-08-2018 07:31}
Овде можете преузети конкурсну документацију после друге измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{09-08-2018 07:26}
Овде можете преузети конкурсну документацију после треће измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{10-08-2018 07:39}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{16-08-2018 08:42}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{12-09-2018 14:17}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 30-07-2018 14:51  Аутор: komercijala

Измењено:  30-08-2018 08:22  Аутор: komercijala
Куповина камених агрегата ЈН 102/18 (1.1.80)


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{30-07-2018 14:51}
Овде можете преузети одговор 1 на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{03-08-2018 13:29}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{17-08-2018 11:36}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{30-08-2018 08:22}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 30-07-2018 14:03  Аутор: komercijala

Измењено:  18-09-2018 13:43  Аутор: komercijala

ЈН 100/18 (1.1.38) Куповина канализационих цевиОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{30-07-2018 14:03}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
{07-08-2018 13:44}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{03-09-2018 14:32}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{18-09-2018 13:43}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 27-07-2018 11:23  Аутор: komercijala

Измењено:  06-09-2018 14:04  Аутор: komercijala
Куповина горива ЈН 99/18 (1.1.78)


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{27-07-2018 11:23}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
{23-08-2018 14:22}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора.

{06-09-2018 14:04}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 17-07-2018 15:00  Аутор: komercijala

Измењено:  14-08-2018 14:44  Аутор: komercijala

ЈН 19/18 (1.1.38) Куповина пнеуматикаОвде можете преузети позив за подношење понуда
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{17-07-2018 15:00}
Овде можете преузети измењену конкурсну документацију.
{19-07-2018 14:20}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{02-08-2018 13:16}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{14-08-2018 14:44}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 17-07-2018 13:56  Аутор: komercijala

Измењено:  16-08-2018 07:30  Аутор: komercijala
ЈН 96/18 (1.1.13) Куповина уља и мазива


Овде можете преузети позив за достављање понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{17-07-2018 13:56}
Овде можете преузети одговор на постављено питање.
{19-07-2018 08:11}
Овде можете преузети одговор 2 на постављено питање.
{24-07-2018 14:01}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
{24-07-2018 14:02}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{24-07-2018 14:04}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка.
{09-08-2018 09:13}
Овде можете преузети обавештење о обустави поступка.
{16-08-2018 07:30}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
 
12345678910...
Designed and Developed by Марко Вујановић