Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand  Услуге
КориснициExpand  Корисници
КонтактExpand  Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3

Преглед јавних набавки по данима.
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 17-07-2018 15:00  Аутор: komercijala

Измењено:  19-07-2018 14:22  Аутор: komercijala

ЈН 19/18 (1.1.38) Куповина пнеуматикаОвде можете преузети позив за подношење понуда
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{17-07-2018 15:00}
Овде можете преузети измењену конкурсну документацију.
{19-07-2018 14:20}

 

{19-07-2018 14:22}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 17-07-2018 13:56  Аутор: komercijala

Измењено:  19-07-2018 08:11  Аутор: komercijala
ЈН 96/18 (1.1.13) Куповина уља и мазива


Овде можете преузети позив за достављање понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{17-07-2018 13:56}
Овде можете преузети одговор на постављено питање.
{19-07-2018 08:11}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 17-07-2018 08:02  Аутор: komercijala

Измењено:  17-07-2018 08:03  Аутор: komercijala
ЈН 90/18 (1.1.69) Куповина потрошног машинског материјала 


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{17-07-2018 08:02}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 13-07-2018 14:46  Аутор: komercijala

Измењено:  13-07-2018 14:47  Аутор: komercijala
ЈН 94/18 (1.1.57) Куповина материјала за кречење, фарбање и антикорозиону заштиту


Овде можете преузети позив за достављање понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{13-07-2018 14:46}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Зеленило    
Објављено: 11-07-2018 12:57  Аутор: komercijala

Измењено:  18-07-2018 14:49  Аутор: komercijala
ЈН 82/18 (1.1.6) Куповина резервних делова за одржавање СТИЛ пољопривредних машина 


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{11-07-2018 12:57}
Овде можете преузети одговор на постављено питање.
Овде мокете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{18-07-2018 14:49}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Контрола Комун. услуга    
Објављено: 28-06-2018 08:31  Аутор: komercijala

Измењено:  06-07-2018 14:59  Аутор: komercijala
ЈН 84/18 (1.1.42) Куповина нових водомера, штуцни, холендера и гумица


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{28-06-2018 08:31}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{06-07-2018 14:58}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Контрола Комун. услуга    
Објављено: 26-06-2018 11:36  Аутор: komercijala

Измењено:  06-07-2018 14:21  Аутор: komercijala
ЈН 83/18 (1.2.26) Сервисирање водомера


Овде можете преузети позив за достављање понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{26-06-2018 11:36}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{06-07-2018 14:21}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 25-06-2018 08:41  Аутор: komercijala

Измењено:  25-06-2018 08:44  Аутор: komercijala
ЈН 45/18 (1.1.35) Kуповина резервних делова за путничка возила обликована у шест партија


Овде можете преузети позив за достављање понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{25-06-2018 08:41}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 19-06-2018 11:06  Аутор: komercijala

Измењено:  17-07-2018 11:50  Аутор: komercijala

ЈН 87/18  (1.2.10)  Ремонт стреле на радној машини CAT  442DОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{19-06-2018 11:06}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{29-06-2018 14:04}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{17-07-2018 11:50}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Зеленило    
Објављено: 19-06-2018 11:04  Аутор: komercijala

Измењено:  11-07-2018 13:44  Аутор: komercijala
Куповина и довоз плодне земље ЈН 81/18 (1.1.3)


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{19-06-2018 11:04}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{02-07-2018 13:27}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{11-07-2018 13:44}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 13-06-2018 13:21  Аутор: komercijala

Измењено:  02-07-2018 11:32  Аутор: komercijala
ЈН 79/18 (1.2.12) Ремонт хидрауличних црева 


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{13-06-2018 13:21}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{22-06-2018 11:52}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{02-07-2018 11:32}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 29-05-2018 10:56  Аутор: komercijala

Измењено:  05-07-2018 13:12  Аутор: komercijala

ЈН 65/18 (1.1.49) Куповина дренажних пумпиОвде можете преузети конкурсну документацију
Овде можете преузети позив за подношење понуда
{29-05-2018 10:56}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора за партију 1
Овде можете преузети одлуку о додели уговора за партију 2
{12-06-2018 10:25}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за партију 1
{21-06-2018 14:14}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за партију 2
{05-07-2018 13:12}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 25-05-2018 14:06  Аутор: komercijala

Измењено:  25-06-2018 12:20  Аутор: komercijala

ЈН 75/18  (1.2.18)  Услуге ремонта гибњева за теретна возилаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{25-05-2018 14:06}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{11-06-2018 09:56}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{25-06-2018 12:20}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 25-05-2018 11:07  Аутор: komercijala

Измењено:  20-06-2018 12:14  Аутор: komercijala

ЈН 74/18  (1.2.16)  Услуга ремонта хидрауличних склоповаОвде можете преузети конкурсну документацију. 
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{25-05-2018 11:07}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{06-06-2018 10:06}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{20-06-2018 12:14}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 17-05-2018 10:11  Аутор: komercijala

Измењено:  07-06-2018 12:11  Аутор: komercijala

ЈН 68/18  (1.1.23)  Куповина прибора за рад у условима слабе видљивостиОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{17-05-2018 10:11}
Овде можете преузети одговор (појашњење) број 1.
{22-05-2018 12:32}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{30-05-2018 10:19}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{07-06-2018 12:11}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 14-05-2018 09:44  Аутор: komercijala

Измењено:  28-05-2018 13:27  Аутор: komercijala
ЈН 69/18 (1.2.17) Стругарска обрада делова


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{14-05-2018 09:44}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{24-05-2018 12:48}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{28-05-2018 13:27}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 11-05-2018 12:06  Аутор: komercijala

Измењено:  04-06-2018 14:10  Аутор: komercijala

ЈН 67/18 (1.2.15) Ремонт кочионих склоповаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{11-05-2018 12:06}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{23-05-2018 13:20}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{04-06-2018 14:10}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 11-05-2018 11:25  Аутор: komercijala

Измењено:  11-06-2018 13:00  Аутор: komercijala

ЈН 66/18 (1.2.14) Услуга машинске обраде делова мотораОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{11-05-2018 11:25}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве узмене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{17-05-2018 11:38}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{25-05-2018 08:35}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{30-05-2018 10:33}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{11-06-2018 12:49}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 11-05-2018 08:47  Аутор: komercijala

Измењено:  01-06-2018 07:39  Аутор: komercijala
ЈН 64/18 (1.1.20) Куповина акумулатора


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{11-05-2018 08:47}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{22-05-2018 11:57}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{01-06-2018 07:39}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 09-05-2018 08:08  Аутор: komercijala

Измењено:  26-06-2018 12:18  Аутор: komercijala
ЈН 08/18 (1.2.84) Закуп софтвера ОМНИ ДАТА у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда


Овде можете преузети обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{09-05-2018 08:08}
Овде можете преузети одговор на постављена питања.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{14-05-2018 14:54}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{15-06-2018 08:47}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{26-06-2018 12:18}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
 
12345678910...
Designed and Developed by Марко Вујановић