Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand  Услуге
КориснициExpand  Корисници
КонтактExpand  Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3
?
Преглед по данима
Преглед од
Преглед до
Преглед свих вести

Преглед јавних набавки по данима.
Водовод    
Објављено: 14-07-2020 08:22  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:
ЈН 86/20 (1.1.74) Куповина механизама за закључавање сливничких решетки и шахт поклопаца

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{14-07-2020 08:22}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 10-07-2020 09:55  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:

ЈН 83/20 (1.1.84) Куповина горива


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{10-07-2020 09:55}
Telefon: 011 8129-690 - 011 8129-691 Email: transport@jpkp.rs Fax:
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 10-07-2020 09:29  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:

ЈН 82/20 (1.1.37) Куповина пнеуматика


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{10-07-2020 09:29}
Telefon: 011 8129-690 - 011 8129-691 Email: transport@jpkp.rs Fax:
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 10-07-2020 08:42  Аутор: komercijala

Измењено:  14-07-2020 13:05  Аутор: komercijala

ЈН 81/20 (1.1.12) Куповина уља и мазива


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{10-07-2020 08:42}
Овде можете преузети одговор 1.
Овде можете преузети  конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{14-07-2020 13:05}
Telefon: 011 8129-690 - 011 8129-691 Email: transport@jpkp.rs Fax:
Контрола Комун. услуга    
Објављено: 10-07-2020 07:44  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:

ЈН 54/20 (1.1.42) Куповина индустријски ремонтованих  водомера


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете рпеузети позив заподношење понуда.
{10-07-2020 07:44}
Telefon: 011 8123-920 Email: Fax:
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 08-07-2020 07:35  Аутор: komercijala

Измењено:  09-07-2020 14:20  Аутор: komercijala
ЈН 84/20 (1.1.57) Куповина ручног и електричног алата

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{08-07-2020 07:35}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
{09-07-2020 14:20}
Telefon: 011 8117-280 Email: emo@jpkp.rs Fax:
Техничка Припрема    
Објављено: 03-07-2020 14:07  Аутор: komercijala

Измењено:  14-07-2020 09:59  Аутор: komercijala
ЈН 75/20 (1.1.2) Куповина камених агрегата за зидарске радове

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{03-07-2020 14:07}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{14-07-2020 09:59}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: tehsluzba@jpkp.rs Fax:
Комуналне Делатности    
Објављено: 01-07-2020 09:31  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:
ЈН 70/20 (1.1.5) Куповина тракторских косачица, моторних тримера, тестера и дувача

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{01-07-2020 09:31}
Telefon: Email: Fax:
Општи Послови    
Објављено: 30-06-2020 09:37  Аутор: komercijala

Измењено:  14-07-2020 10:36  Аутор: komercijala

ЈН 73/20  (1.1.77)  Куповина материјала за кречење, фарбање и антикорозиону заштиту


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{30-06-2020 09:37}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума.
{13-07-2020 08:35}
Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму.
{14-07-2020 10:35}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Погребне Услуге    
Објављено: 26-06-2020 14:30  Аутор: komercijala

Измењено:  07-07-2020 14:33  Аутор: komercijala
ЈН 71/20 (1.1.73) Куповина механичког алата

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{26-06-2020 14:30}
Овде можете преузети одговор 1.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{03-07-2020 13:17}
Овде можете преузети конкурсну документацију после друге измене.
{06-07-2020 12:42}
Овде можете преузети конкурсну документацију после треће измене.
{07-07-2020 14:19}
Овде можете преузети одговор 2.
{07-07-2020 14:33}
Telefon: 011 8122-756 Email: groblje1@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 26-06-2020 13:07  Аутор: komercijala

Измењено:  26-06-2020 13:07  Аутор: komercijala

ЈН 72/20  (1.1.63)  Куповина водоводних цеви


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{26-06-2020 13:07}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 26-06-2020 08:52  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:
ЈН 68/20 (1.1.23) Куповина потрошног електро материјала

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{26-06-2020 08:52}
Telefon: 011 8117-280 Email: emo@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 22-06-2020 14:51  Аутор: komercijala

Измењено:  06-07-2020 07:55  Аутор: komercijala

ЈН 40/20  (1.2.66)  Контрола ПП апарата и хидраната


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{22-06-2020 14:51}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{06-07-2020 07:53}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 22-06-2020 14:39  Аутор: komercijala

Измењено:  06-07-2020 07:38  Аутор: komercijala

ЈН 39/20  (1.2.65)  Контрола исправности ПП аларма на ППВ "Пештан" и ППВ "Непричава"


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{22-06-2020 14:39}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{06-07-2020 07:38}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 22-06-2020 08:35  Аутор: komercijala

Измењено:  14-07-2020 09:42  Аутор: komercijala
ЈН 49/20 (1.2.34) Израда техничке документације за реконструкцију цевовода у Милована Лазаревића

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{22-06-2020 08:35}
Oвде можете преузети одговор 1.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
{02-07-2020 13:21}
Овде можете преузети одговор 2.
Овде можете преузети конкурсну документацију после друге измене.
{10-07-2020 08:07}
Овде можете преузети одговор 3.
Овде можете преузети  конкурсну документацију после треће измене.
{14-07-2020 09:42}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 18-06-2020 09:59  Аутор: komercijala

Измењено:  01-07-2020 14:23  Аутор: komercijala
ЈН 67/20 (1.2.61) Услуга техничког прегледа возила

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{18-06-2020 09:59}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока.
{26-06-2020 12:59}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{01-07-2020 14:23}
Telefon: 011 8129-690 - 011 8129-691 Email: transport@jpkp.rs Fax:
Комуналне Делатности    
Објављено: 16-06-2020 13:01  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:

ЈН 66/20 (1.1.76) Куповина ПВЦ кантиод 120 литара


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{16-06-2020 13:01}
Telefon: Email: Fax:
Комуналне Делатности    
Објављено: 16-06-2020 12:36  Аутор: komercijala

Измењено:  16-06-2020 12:49  Аутор: komercijala

ЈН 65/20 (1.1.75) Куповина контејнера 1,1 m3


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{16-06-2020 12:38}
Telefon: Email: Fax:
Водовод    
Објављено: 15-06-2020 15:10  Аутор: komercijala

Измењено:  10-07-2020 12:35  Аутор: komercijala

ЈН 63/20 (1.2.53) Ревитализација бунара   Б5/2 наизворишту Пештан


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{15-06-2020 15:10}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{26-06-2020 07:50}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{10-07-2020 12:35}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 15-06-2020 14:55  Аутор: komercijala

Измењено:  10-07-2020 11:48  Аутор: komercijala

ЈН 62/20 (1.2.54) Ревизализација бунара Б1/2 на изворишту Пештан


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{15-06-2020 14:55}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{26-06-2020 07:21}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{10-07-2020 11:48}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Designed and Developed by Марко Вујановић