Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand  Услуге
КориснициExpand  Корисници
КонтактExpand  Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3

Преглед јавних набавки по данима.
Општи Послови    
Објављено: 12-07-2019 20:51  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:
ЈН 103/19 (1.1.90) Куповина мрежнеопреме и штампача


Овде можете преузети  конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{12-07-2019 20:51}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Комуналне Делатности    
Објављено: 03-07-2019 14:01  Аутор: komercijala

Измењено:  03-07-2019 14:01  Аутор: komercijala

ЈН 101/19 (1.1.85) Куповина опреме за одржавање градских фонтанаОвде можете преузети конкурсну документацију.

{03-07-2019 14:01}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 02-07-2019 11:45  Аутор: komercijala

Измењено:  15-07-2019 08:24  Аутор: komercijala

ЈН 100/19 (1.2.27) Сервисирање дуваљкиОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{02-07-2019 11:45}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{15-07-2019 08:24}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Комуналне Делатности    
Објављено: 01-07-2019 15:41  Аутор: komercijala

Измењено:  12-07-2019 18:37  Аутор: komercijala
ЈН 94/19 (1.1.91) Куповина материјала за уређење  травњака и садних места око дрвореда


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{01-07-2019 16:03}
Овде можете преузети  конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети  обавештење о продужењу рока за подношење понуда
{02-07-2019 13:16}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора за партију 1.
{12-07-2019 18:04}
Овде можете преузети  одлуку о додели уговора за партију 2.
{12-07-2019 18:28}
Овде можете преузети одлуку о  обустави поступка  за партију 3.
{12-07-2019 18:37}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 28-06-2019 10:43  Аутор: komercijala

Измењено:  11-07-2019 14:54  Аутор: komercijala

ЈН 91/19 (1.1.29) Куповина нивометра- моталице за мониторинг нивоа подземних вода Л=100мОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{28-06-2019 10:43}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

 

{11-07-2019 14:51}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 28-06-2019 10:01  Аутор: komercijala

Измењено:  28-06-2019 10:02  Аутор: komercijala

ЈН 87/19 (1.2.61) Технички преглед возилаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{28-06-2019 10:01}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 27-06-2019 11:50  Аутор: komercijala

Измењено:  01-07-2019 14:59  Аутор: komercijala
ЈН 93/19 (1.1.87) Куповина возила за одношење смећа


Овде  можете преузети   конкурсну документацију.
Овде  можете преузети позив за подношење понуда.
{27-06-2019 11:50}
Овде можете преузети  одлуку о додели уговора.
{01-07-2019 14:59}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 20-06-2019 12:53  Аутор: komercijala

Измењено:  20-06-2019 12:54  Аутор: komercijala

ЈН 88/19  (1.2.12)  Сервисирање грађевинске механизације New holland и Bob catОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{20-06-2019 12:53}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 18-06-2019 09:58  Аутор: komercijala

Измењено:  02-07-2019 10:22  Аутор: komercijala

ЈН 80/19 (1.1.1) Куповина пескаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{18-06-2019 09:58}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума.
{02-07-2019 10:22}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 18-06-2019 09:48  Аутор: komercijala

Измењено:  02-07-2019 09:42  Аутор: komercijala

ЈН 69/19 (1.1.84) Куповина мерног уређаја за мерење количине испуштених пречишћених отпадних водаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{18-06-2019 09:48}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{02-07-2019 09:42}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 11-06-2019 14:02  Аутор: komercijala

Измењено:  11-06-2019 14:03  Аутор: komercijala

ЈН 70/19  (1.1.22)  Куповина резервних делова за теретна возилаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{11-06-2019 14:02}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 06-06-2019 12:47  Аутор: komercijala

Измењено:  08-07-2019 14:33  Аутор: komercijala

ЈН 75/19  (1.1.30) Куповина лабораторијских апарата обликована у три партијеОвде можете преузети конкурсну докуемнтацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{06-06-2019 12:47}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора за партију 1.
{20-06-2019 13:50}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора за партију 2.
{20-06-2019 13:57}
Овде можете преузети одлуку о обустави за партију 3.
{20-06-2019 14:02}
Овде можете  преузети обавештење о обустави поступка за партију 3.
{20-06-2019 14:06}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за партију 1.
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за партију 2.
{08-07-2019 14:12}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 03-06-2019 14:21  Аутор: komercijala

Измењено:  03-06-2019 14:22  Аутор: komercijala

ЈН 77/19  (1.2.16) Стругарска обрада деловаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{03-06-2019 14:21}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Комуналне Делатности    
Објављено: 03-06-2019 12:20  Аутор: komercijala

Измењено:  25-06-2019 16:06  Аутор: komercijala

ЈН 79/19 (1.1.60) Куповина бетонских ђубријераОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{03-06-2019 12:20}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{06-06-2019 10:26}
Овде можете  преузети одлуку о додели уговора.
{17-06-2019 08:47}
Овде можете преузети обавештење о закљученомуговору.
{25-06-2019 16:06}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 30-05-2019 17:18  Аутор: komercijala

Измењено:  09-07-2019 09:22  Аутор: komercijala

ЈН 71/19 (1.1.24) Куповина пнеуматикаОвде можете преузети  конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{30-05-2019 17:18}
Овде можете преузети  конкурсну докукментацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење опродужењу рока за подношење понуда.
{27-06-2019 15:06}
Овде можете преузети одлуку о додели  оквирног споразума.
{09-07-2019 09:20}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 30-05-2019 08:53  Аутор: komercijala

Измењено:  02-07-2019 13:44  Аутор: komercijala

ЈН 66/19 (1.1.80) Куповина акумулатораОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{30-05-2019 08:53}
Овде можете преуезти  одлуку о закључењу оквирног споразума.
{19-06-2019 10:56}
Овде можете преуезти обавештење о закључењеном оквирном споразуму.
{02-07-2019 13:44}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Комуналне Делатности    
Објављено: 29-05-2019 16:15  Аутор: komercijala

Измењено:  28-06-2019 16:59  Аутор: komercijala

ЈН 68/19 (1.1.6)  Куповина  делова за Штил пољопривредне машинеОвде можете преузети  конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{29-05-2019 16:15}
Овде можете преузети  одлуку о закључењу оквирног споразума.
{17-06-2019 08:23}
Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму.
{28-06-2019 16:59}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 29-05-2019 15:02  Аутор: komercijala

Измењено:  26-06-2019 13:38  Аутор: komercijala

ЈН 72/19 (1.1.88) Куповина електро опреме и резервних делова за опремање бунара Б2, Б9 и Б12 на изворишту ПештанОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{29-05-2019 15:02}
Овде можете преузети одговор  1 на постављено питање.,
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
{03-06-2019 11:34}
Овде можете преузети одговор 2 на постављено питање.
Овде можете преузети    конкурсну документацију после друге измене.
{11-06-2019 17:20}
Овде можете преузети конкурсну документацију после треће измене.
{21-06-2019 16:57}
Овде можете преузети одговор 3 на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацијупосле четврте измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{26-06-2019 13:38}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 28-05-2019 08:16  Аутор: komercijala

Измењено:  02-07-2019 08:50  Аутор: komercijala

ЈН 74/19 (1.2.21) Сервисирање, поправка и замена тахографаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{28-05-2019 08:16}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{02-07-2019 08:50}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 27-05-2019 13:32  Аутор: komercijala

Измењено:  09-07-2019 07:53  Аутор: komercijala

ЈН 67/19 (1.1.86)

Куповина возила за одношење смећа минималне запремине 16 m3Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{27-05-2019 13:32}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење  понуда.
{20-06-2019 15:36}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{09-07-2019 07:53}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
 
12345678910...
Designed and Developed by Марко Вујановић