Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand  Услуге
КориснициExpand  Корисници
КонтактExpand  Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3
?
Преглед по данима
Преглед од
Преглед до
Преглед свих вести
?
Актуелно

Преглед јавних набавки по данима.
Паркирање    
Објављено: 22-02-2024 11:57  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:

Набавка добара-куповина штампаних образаца, флајера и налепница,  бр.5/2024.


Овде можете преузети позив за подношење понуда.

{22-02-2024 11:57}
Telefon: 011 8117-080 - 011 8117-081 Email: parkingservis@jpkp.rs Fax:
Комуналне Делатности    
Објављено: 21-02-2024 12:40  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:

Набавка добара - Куповина средстава за одржавање хигијене, бр.14/2024.


Овде можете преузети позив за подношење понуда.

{21-02-2024 12:40}
Telefon: Email: Fax:
Водовод    
Објављено: 13-02-2024 13:42  Аутор: komercijala

Измењено:  20-02-2024 10:16  Аутор: komercijala

Набавка добара - Куповина пешкира и ћебади, бр. 4/2024.


Овде можете преузети позив за подношење понуда.

{13-02-2024 13:42}
 
Овде можете преузети Одлуку о додели оквирног споразума.
{20-02-2024 10:16}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 07-02-2024 12:44  Аутор: komercijala

Измењено:  14-02-2024 13:36  Аутор: komercijala

 Набавка добара-куповина канцеларијског материјала,бр. 2/2024


 Овде можете преузети позив за подношење понуда.

{07-02-2024 12:44}

Овде можете преузети Одлуку о додели Оквирног споразума.

{14-02-2024 13:36}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 26-01-2024 14:04  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2024.ГОДИНУ  


Овде можете преузети план набавки за 2024.годину.

{26-01-2024 14:04}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 16-01-2024 11:38  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:

 

ДРУШТВЕНЕ И ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ 

 

Набавка услуге-вршење санитарних прегледа запослених


 

 

 

Овде можете преузети Обавештење о заљученом оквирном споразуму.

{16-01-2024 11:38}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 06-12-2023 14:06  Аутор: komercijala

Измењено:  06-12-2023 14:06  Аутор: komercijala

(ПОСЕБНИ РЕЖИМИ НАБАВКИ -ДРУШТВЕНЕ И ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ)  

   СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЖЕНЕ 


Овде можете преузети Обавештење о закљученом оквирном споразуму.

{06-12-2023 14:06}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 20-06-2023 13:40  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:

(ПОСЕБНИ РЕЖИМИ НАБАВКИ -ДРУШТВЕНЕ И ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ)   

Претходни и периодични лекарски прегледи,бр 57/23

 

 Овде можете преузети закључени Оквирни споразум.

{20-06-2023 13:40}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 14-02-2023 13:01  Аутор: komercijala

Измењено:  01-11-2023 14:16  Аутор: komercijala

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2023.ГОДИНУ 


 Овде можете преузети План набавки за 2023.годину.

{14-02-2023 13:01} 
 
Овде можете преузети План јавних набавки за 2023 годину  после прве измене.
{25-05-2023 09:18}  
 
Овде можете преузети План јавних набавки за 2023.годину после друге измене.
{28-08-2023 13:30}  
   
Овде можете преузети План набавки за 2023.годину после треће измене.
{01-11-2023 14:16}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 05-01-2023 11:57  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:

ПОСЕБНИ РЕЖИМИ НАБАВКИ -ДРУШТВЕНЕ И ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ)   

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ


ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

{05-01-2023 11:57}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 07-02-2022 10:07  Аутор: komercijala

Измењено:  23-12-2022 14:26  Аутор: komercijala

ПЛАН ЈАВНИХ  НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ 


Овде можете преузети План јавних набавки за 2022. годину.

Овде  можете преузети Одлуку о доношењу Плана јавних набаваки за 2022.годину.

{07-02-2022 10:07} 

Овде можете преузети План јавних набавки за 2022 годину после прве измене. 

Овде можете преузети Одлуку о измени  Плана  јавних набавки за 2022 годину.

{05-04-2022 08:21}   

Овде можете преузети План јавних набавки за 2022 годину после друге измене .

Овде можете преузети Одлуку о измени Плана јавних набавки за 2022 годину после друге измене.

{01-06-2022 07:27}  

Овде можете преузети План јавних набавки за 2022 годину после треће измене. 

Овде можете преузети Одлуку о измени Плана јавних набавки за 2022 годину после треће  измене.

{08-09-2022 11:27}  
 
Овде можете преузети План јавних набавки за 2022.годину после четврте измене.
Овде можете преузети Одлуку о измени Плана јавних набавки за 2022 годину после четврте измене.
{01-11-2022 11:10} 
 
Овде можете преузети План јавних  набавки за 2022.годину после пете измене.
Овде можете преузети Одлуку о измени Плана јавних набавки за 2022 годину после пете  измене.
{07-11-2022 14:36} 
Овде можете преузети план набавки без примене ЗЈН за 2022.годину после шесте измене.
{23-12-2022 14:26}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 07-02-2022 10:07  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:

ПЛАН ЈАВНИХ  НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ 


Овде можете преузети План јавних набавки за 2022. годину.

Овде  можете преузети Одлуку о доношењу Плана јавних набаваки за 2022.годину.

{07-02-2022 10:07}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 25-01-2022 15:01  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:

(ПОСЕБНИ РЕЖИМИ НАБАВКИ -ДРУШТВЕНЕ И ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ)   

Претходни и периодични лекарски прегледи,бр 125/21


Овде можете преузети Обавештење о обустави поступка.

{25-01-2022 15:01}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 17-01-2022 08:55  Аутор: komercijala

Измењено:  17-01-2022 08:57  Аутор: komercijala

(ПОСЕБНИ РЕЖИМИ НАБАВКИ -ДРУШТВЕНЕ И ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ)  

Набавка услуге-вршење санитарних прегледа запослених , бр 124/21


Овде можете преузети Обавештење о закљученом оквирном споразуму.

{17-01-2022 08:55}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 23-11-2020 08:58  Аутор: komercijala

Измењено:  27-01-2021 09:22  Аутор: komercijala
ЈН 85/20 (1.2.59) Програм истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за извориште Пештан

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{23-11-2020 08:58}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{29-12-2020 11:27}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{27-01-2021 09:20}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 09-10-2020 09:32  Аутор: komercijala

Измењено:  27-10-2020 13:36  Аутор: komercijala

ЈН 90/20  (1.2.8)  Сервисирање канал џет МОРО 


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{09-10-2020 09:32}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{21-10-2020 10:46}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{27-10-2020 13:36}
Telefon: 011 8129-690 - 011 8129-691 Email: transport@jpkp.rs Fax:
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 09-10-2020 09:22  Аутор: komercijala

Измењено:  27-10-2020 13:12  Аутор: komercijala

ЈН 89/20  (1.2.6)  Сервисирање чистилице "Шмит"


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{09-10-2020 09:22}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{21-10-2020 10:40}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{27-10-2020 13:12}
Telefon: 011 8129-690 - 011 8129-691 Email: transport@jpkp.rs Fax:
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 10-08-2020 09:19  Аутор: komercijala

Измењено:  21-09-2020 12:46  Аутор: komercijala
ЈН 97/20 (1.1.72) Куповина потрошног машинског материјала

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{10-08-2020 09:19}
Овде можете преузети одговор 1.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока.
{17-08-2020 14:32}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума за партију 1.
{28-08-2020 08:53}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума за партију 2.
{28-08-2020 09:00}
Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1.
{10-09-2020 09:38}
Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2.
{21-09-2020 12:44}
Telefon: 011 8117-280 Email: emo@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 06-08-2020 11:20  Аутор: komercijala

Измењено:  31-08-2020 12:26  Аутор: komercijala

ЈН 96/20 (1.1.69) Куповина санитарија


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{06-08-2020 11:20}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума.
{18-08-2020 14:15}
Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму.
{31-08-2020 12:26}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 05-08-2020 14:33  Аутор: komercijala

Измењено:  07-09-2020 13:49  Аутор: komercijala
ЈН 35/20 (1.2.26) Колективно осигурање запослених у случају смрти

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{05-08-2020 14:33}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{18-08-2020 13:31}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{07-09-2020 13:49}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Designed and Developed by Марко Вујановић